NAHAZUJ.cz - aukce od koruny
0 AUKCÍ | 7 ČLENŮ | 8 ON-LINE | Červenec 6, 2020 02:26:56
Pravidla a podmínky

Provozovatel serveru:

NAHAZUJ.cz

Kontakt:

E-mail: podpora@nahazuj.cz

Mobil: 608808567

Adresa: 

 

 

Poplatky a procenta z prodeje:

Na našem serveru jsou veškeré služby naprosto ZDARMA!

Neúčtujeme si žádné poplatky ani provize z prodeje :)

 

Není dovoleno:

a. Je zakázáno zadávat aukce morálně nevhodné, pobuřující či sexuálně explicitní. Také není povoleno zadávat aukce porušující platné zákony České republiky. Propagace skupin potlačující práv a svobod skupiny obyvatel. Politicky či nábožensky směrované aukce budou také odstraněny bez vyjímek.

b. Urážet, pomlouvat nebo jakkoliv napadat ostatní členy komunity serveru

c. Je přísně zakázáno zadávat aukce týkající se půjček, bankovních transakcí, reklamy, exekucí, makléřských služeb a podobných spamujících marketingových obsahů. Takový obsah bude odtraněn a uživatel se vystavuje riziku, že bude zablokován bez výstrahy a udělení trestných bodů. Dále se vystavujete smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč za zneužití serveru k marketingovým účelům.

Jedná se o ochranu uživatelů před podvodným jednáním. Poctiví uživatelé nebudou nijak postihnuti v případě omylu. Pokud si nejste jisti, zda Vaše nabídka aukce něco neporušuje, kontaktujte provozovatele s dotazem. Obratem Vám bude odpovězeno. Děkujeme za pochopení.

 

Všeobecné informace:

a. Za porušení právních předpisů a zákonů České republiky je zodpovědný každý uživatel sám za sebe. Provozovatel nebere zodpovědnost za zveřejněné aukce.

b. provozovatel je zprostředkovatelem obchodu mezi KUPUJÍCÍM a PRODEJCEM. Po ukončení aukce je další vztah mezi KUPUJÍCÍM  a PRODEJCEM  výhradně mezi těmito dvěmi osobami a PROVOZOVATEL nenese za dokončení obchodu zodpovědnost.

c. V případě nalezení chyby, nedostatku či bugu na našem serveru, nás prosím ihned informujte, ať můžeme podniknout kroky a problémy odstranit. Viz KONTAKT

 

Podmínky prodeje a povinnosti PRODEJCE

a. Prodávající je povinný prodat předmět za konečnou cenu výherci. V případě, že odmítne obchod dokončit, bez udání vážných důvodů, s případným důkazem, dopouští se poškozování dobrého jména serveru NAHAZUJ.cz.

b. Prodávající je zodpovědný za nabízené zboží. Za jeho kvalitu i popis.

c. Prodávající je povinný uvést veškeré nedostatky, závady, vady a poruchy předmětu které nabízí.

d. Prodejci je zakázáno prodávat vystavený předmět na více serverech naráz, z důvodu konfliktu zájmů. V případě odhalení takového jednání, bude uživatelský účet penalizován trestným bodem!

e. U sporných sběratelských předmětů, by mělo být uvedeno: "Nabídka mých předmětů je určena výhradně jen pro sběratelské účely. Tímto prohlašuji, že nejsem členem žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporuji."

 

Podmínky nákupu a povinnosti KUPUJÍCÍHO

a. Kupující je povinný zakoupit vyhraný předmět na který přihodil za konečnou cenu prodejci. V případě, že odmítne obchod dokončit, bez udání vážných důvodů, s případným důkazem, dopouští se poškozování dobrého jména serveru NAHAZUJ.cz.

Trestné body:

a. Při porušení pravidel nebo podmínek serveru NAHAZUJ.cz bude uživateli udělen trestný bod.

b. Při počtu 5 trestných bodů, bude uživatelský účet odstaven a uživatel bude penalizován.

c. trestné body jsou uvedeny u účtu daného uživatele včetně popisku, za co byl bod udělen.

Zpětná vazba:

administrátor serveru NAHAZUJ.cz si vyhrazuje právo vulgární, nepravdivé či jinak nevhodné komentáře editovat. Mazání komentářů se snažíme vyhnout. Vulgární slova budou zahvězdičkována. Budeme se snažit o minimální zásahy pro zachování autentičnosti vazeb mezi Prodejcem a Kupujícím.

Rozhodce

V případě neshod mezi kupujícím a prodejcem má poslední slovo rozhodce, který bude určený administrátorem portálu. Případně jeden ze správců či moderátorů, kteří budou mít konkrétní případ na starost.

 

Registrací dáváte souhlas:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  • Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

  • Uživatel užíváním NAHAZUJ.cz dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k poskytování služeb na portálu NAHAZUJ.cz a k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Uživatel je oprávněn takto udělený souhlas kdykoli odvolat.

 

  • Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou získávány od Uživatele, Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě. Data Provozovatel zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů, a to po dobu neurčitou, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

  • Pokud Uživatel jako subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel jako správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může:
    • požádat Provozovatele o vysvětlení,
    • požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o žádost blokovat, provést opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv Provozovatelem se může kdokoliv na Provozovatele jako na správce obrátit. Uživatel je oprávněn se s podnětem obrátit také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

  • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn sdělit jakékoli osobní údaje orgánům činným v trestním řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku