NAHAZUJ.cz - aukce od koruny
0 AUKCÍ | 7 ČLENŮ | 4 ON-LINE | Červenec 6, 2020 03:28:53
Zásady soukromí

Server NAHAZUJ.cz je provozován na zabezpečeném HTTPS://, takže jsou u nás Vaše údaje i data v bezpečí :)

Provozovatel serveru NAHAZUJ.cz je registrovaný na ÚOOÚ (Úřad ochrany osobních údajú)

Provozovatel serveru NAHAZUJ.cz neposkytuje kontaktní ani jakékoliv jiné údaje svých uživatelů třetím stranám, vyjma státních orgánům činných v trestních řízeních!

Registrací na serveru NAHAZUJ.cz souhlasíte s PODMÍNKAMI

Využíváním serveru NAHAZUJ.cz souhlasíte s PODMÍNKAMI

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  • Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

  • Uživatel užíváním NAHAZUJ.cz dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k poskytování služeb na portálu NAHAZUJ.cz a k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Uživatel je oprávněn takto udělený souhlas kdykoli odvolat.

 

  • Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou získávány od Uživatele, Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě. Data Provozovatel zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů, a to po dobu neurčitou, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

  • Pokud Uživatel jako subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel jako správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může:
    • požádat Provozovatele o vysvětlení,
    • požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o žádost blokovat, provést opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv Provozovatelem se může kdokoliv na Provozovatele jako na správce obrátit. Uživatel je oprávněn se s podnětem obrátit také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

  • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn sdělit jakékoli osobní údaje orgánům činným v trestním řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku